KLUB Strzelecki GARDA
w Ostródzie
Starosta Powiatu Giżyckiego
SSIR w Rynie - Sekcja Strzelecka SOKÓŁ
Kopia Kopia Logo okrągłe

IX Zawody Strzeleckie  o Puchar Starosty Powiatu Giżyckiego 
5 listopada 2016r. Ryn
OBSADA SĘDZIOWSKA
Kierownik Zawodów Mirosław Kowalski s. kl. III
Sędzia Główny Jerzy Cieśla  1511/I/11
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej  Janusz Kopański 1512/I/16
Sędzia główny strzelań  Waldemar Büttner 6213/II/15
Sędzia stanowiskowy Jerzy Dziokan 7764/III/16
Sędzia techniczny Grzegorz Sawicz  
Sędzia techniczny Krzysztof Czarniecki   
Kierownik biura obliczeń Janusz Kopański 1512/I/11
Sędzia biura obliczeń Mirosław Kowalski 2457/III/08
Sędzia biura obliczeń Jerzy Maruchacz 5682/III/13
Sędzia biura obliczeń Grzegorz Niezbecki  7767/III/16
Protokół nr 1
Trójbój drużynowo - strzelanie z karabinu bocznego zapłonu do tarcz i celów 
 metalowych, oraz karabinu centralnego zapłonu do tarcz, odległość 50 m
Miejsce Imię i Nazwisko Drużyna Łącznie Drużyna
1 Andrzej Żmijewski Gmina Ryn 592
2 Aldona Lemieszek
3 Marcin Stackiewicz
4 Piotr Dziokan Sąsiedzi 565
5 Bolesław Bagiński 
6 Bruno Niezbecki
7 Grzegorz Moszczyński Zarząd Dróg Powiatowych Giżycko 556
8 Piotr Łukaszewicz
9 Tomasz Siwak
10 Krzysztof Przeorek Seniorzy 552
11 Mariusz Paweł Sadłowski
12 Krzysztof Sawicki
13 Piotr Żukowski ZUOK Spytkowo 534
14 Jakub Sacewicz
15 Marcin Szyrmer
16 Paweł Stonio Nadleśnictwo Giżycko 531
17 Adrian Górski
18 Jacek Bobek
19 Jacek Łożyński Rada Powiatu Giżyckiego 529
20 Adam Łożyński
21 Leszek Kokocha
22 Sławomir Maculewicz Starostwo Powiatowe Giżycko 525
23 Jarosław Maculewicz
24 Urszula Kosz-Koszewska
25 Małgorzata Zabawska Urząd Gminy Wydminy 489
26 Robert Sawczuk
27 Jarosław Bereza
Protokół nr 2
Trójbój indywidualnie - strzelanie z karabinu bocznego zapłonu do tarcz i celów 
metalowych, biathlonek, karabinu centralnego zapłonu do tarcz, odległość 50 m
Miejsce Imię i Nazwisko Drużyna Wynik
1 Bruno Niezbecki Sąsiedzi 209
2 Krzysztof Przeorek Seniorzy 206
3 Mariusz Paweł Sadłowski Seniorzy 202
4 Andrzej Żmijewski Gmina Ryn 199
5 Piotr Żukowski ZUOK Spytkowo 199
6 Marcin Stackiewicz Gmina Ryn 197
7 Grzegorz Moszczyński Zarząd Dróg Powiatowych Giżycko 197
8 Aldona Lemieszek Gmina Ryn 196
9 Bolesław Bagiński  Sąsiedzi 194
10 Paweł Stonio Nadleśnictwo Giżycko 191
11 Adam Łożyński Rada Powiatu Giżyckiego 190
12 Tomasz Siwak Zarząd Dróg Powiatowych Giżycko 188
13 Jarosław Maculewicz Starostwo Powiatowe Giżycko 187
14 Jacek Łożyński Rada Powiatu Giżyckiego 184
15 Robert Sawczuk Urząd Gminy Wydminy 183
16 Jacek Bobek Nadleśnictwo Giżycko 181
17 Sławomir Maculewicz Starostwo Powiatowe Giżycko 173
18 Piotr Łukaszewicz Zarząd Dróg Powiatowych Giżycko 171
19 Marcin Szyrmer ZUOK Spytkowo 169
20 Jarosław Bereza Urząd Gminy Wydminy 169
21 Jakub Sacewicz ZUOK Spytkowo 166
22 Urszula Kosz-Koszewska Starostwo Powiatowe Giżycko 165
23 Piotr Dziokan Sąsiedzi 162
24 Adrian Górski Nadleśnictwo Giżycko 159
25 Leszek Kokocha Rada Powiatu Giżyckiego 155
26 Krzysztof Sawicki Seniorzy 144
27 Małgorzata Zabawska Urząd Gminy Wydminy 137
Protokół nr 3 
Sokole Oko - jeden strzał z karabinu centralnego zapłonu do tarczy TS-2,
postawa stojąc, odległość 50 m
Miejsce Imię i Nazwisko Drużyna Kcz
1 Piotr Żukowski ZUOK Spytkowo 10
2 Grzegorz Moszczyński Zarząd Dróg Powiatowych Giżycko 9
2 Mariusz Paweł Sadłowski Seniorzy 9
2 Piotr Dziokan Sąsiedzi 9
3 Jacek Bobek Nadleśnictwo Giżycko 8
3 Adam Łożyński Rada Powiatu Giżyckiego 8
4 Bolesław Bagiński  Sąsiedzi 5
4 Paweł Stonio Nadleśnictwo Giżycko 5
4 Krzysztof Przeorek Seniorzy 5
4 Aldona Lemieszek Gmina Ryn 5
5 Andrzej Żmijewski Gmina Ryn 4
6 Sławomir Maculewicz Starostwo Powiatowe Giżycko 3
7 Jakub Sacewicz ZUOK Spytkowo 1
7 Jarosław Maculewicz Starostwo Powiatowe Giżycko 1
Zawody zorganizowano na strzelnicy w lasach Nadleśnictwa Giżycko zgodnie z 
własnym regulaminem. Komunikat zawiera 3 protokoły, Zawody zakończono 
wręczeniem pucharów, medali i dyplomów ufundowanych przez Starostę Powiatu 
Giżyckiego dla zawodników startujących w konkurencjach opisanych w protokołach
1 - 3. Protestów nie zgłaszano.


Sędzia Główny


Jerzy Cieśla s. kl. I